Ocena ogłoszenia przetargowego

Przetargi są zagadnieniem bardzo szerokim bowiem wyróżniamy przetargi publiczne oraz przetargi na roboty ogłaszane przez firmy

Autor zdjęcia: pixabay.com

Przetargi są zagadnieniem bardzo szerokim bowiem wyróżniamy przetargi publiczne oraz przetargi na roboty ogłaszane przez firmy. Dodatkowo należy tutaj rozróżnić proces przetargowy na sektory gdzie prace budowlane czy prace projektowe mogą odbywać się w zakresie prac nad budową dróg, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, kolei, czerwona czapka Małysza projektach kubaturowych, retencyjnych. To czy będziemy mieli do czynienia z przetargi na roboty budowlane, projektowe, a może jedno i drugie zależne jest od określenia przez zleceniodawcę tak zwanego stadium.

Może to być:

Wszystko jest tu oczywiście zależne od etapu, na którym znajduje się dany projekt. Jeśli dopiero się on rozpoczyna to oczywistym jest, że konieczne jest wykonanie koncepcji rozwiązań, wykonanie odpowiednich projektów a dopiero po tym przechodzi się do prac budowlanych. Do tego dochodzą oczywiście inne kwestie formalne, którymi zajmuje się zleceniodawca lub podwykonawca w ramach umowy. Bardzo ważne jest często uzyskanie tzw. ZRID czyli  Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej (to w przypadku przetargów na budowę dróg) czy dokumentacji w ramach oddziaływania danej inwestycji na środowisko gdzie potrzebne są odpowiednie ekspertyzy.

Dlaczego przetargi publiczne są najbardziej opłacalne?

Przetargi publiczne finansowane są z kasy publicznej, Oznacza to, że przekraczają one często progi unijne co oznacza, że musi zostać w ów czas zastosowane wadium. Wadium to kwota jaką wnosi wykonawca w ramach kaucji, Jest to do 3% wartości całości inwestycji. Tak zatem im wyższe wadium tym bardziej intratne zlecenie. W zależności od wadium i branży czy to będzie wykonanie prac budowlanych czy nadzór inwestorki, analizując ogłoszenia publiczne na podstawie wadium można określić czy dany przetarg jest opłacalny dla strony wykonującej.